top of page
pexels-pixabay-207896.jpg

שנות שירות ומכינות קדם צבאיות

שנת שירות: 

שנת התנדבות המתבצעת לאחר סיום התיכון ולפני הגיוס לשירות הצבאי/לאומי. מתנדבי שנת השירות דוחים בשנה את גיוסם, ותורמים לחברה ולמדינה בפעילות חינוכית, חברתית, קהילתית והתיישבותית.  בשנת השירות תהיו חלק מצוות חינוכי, תשמשו כאחים בוגרים, תהיו מדריכים המקשיבים לילד ועוד.

מתנדבי שנת השירות חיים בקומונות ומתנסים בחיי קבוצה ושיתוף, על כל המשתמע מכך!

מכינה קדם צבאית: 

 מסגרת חינוכית המיועדת בעיקרה למיועדים לשירות ביטחון, שמטרותיה הכנת החניכים לשירות משמעותי בצבא  וחינוך למעורבות חברתית ואזרחית.

מכינות קדם צבאיות הוקמו במטרה להצמיח אזרחים אשר רואים בעצמם כחלק משמעותי מהחברה ובעלי יכולת השפעה על עיצובה, מתוך נכונות לשאת במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה, החינוך ועוד.

מכינה קדם צבאית היא תכנית של עשרה חודשים לפני צבא, המורכבת משילוב ייחודי בין לימודים, עבודה קהילתית וחיי קבוצה. מטרת שנת המכינה היא לעזור בעיצוב הזהות  האישית של כל אחד ואחת שמגיע למכינה ופיתוח תפיסת עולם שמבוססת על חשיפה לעולמות תוכן רבים.

מוזמנים/ות לקבוע שעת ייעוץ במרכז צעירים עם מנהלת התחום.

לקביעת ייעוץ הקליקו

 

הורדה (2).jpg
הורדה (3).jpg
bottom of page