top of page

התנדבות בקהילה

תחום המעורבות החברתית במרכז צעירים משמש פלטפורמה לעשייה חברתית משמעותית של צעירים ומזמין אתכם להגיע לפגישה אישית  ולבחור את מקום ההתנדבות שמתאים לכם, מתוך התנדבויות רבות שקיימות בכפר סבא.א

 

לתיאום פגישה יש לפנות לליס, מנהלת תחום מעורבות חברתית

LisC@ksaba.co.il :  בדוא"ל

bottom of page