OneDay Social Volunteering

OneDay או בעברית "יום אחד התנדבות חברתית" הוא ארגון ייחודי שנוסד כארגון בינלאומי, א-פוליטי,ללא כוונת רווח. Oneday מאפשר לצעירים בגילאי 18-35 להתנדב בפעילות קהילתית באופן שמתאים להם. הוא מתחשב בלוח הזמנים, ומשלב תוך כדי את הצרכים וההעדפות שלהם. 

כחלק מהשותפות של ארגון Oneday ומרכז צעירים בכפר סבא, אנו מציעים מגוון רחב של פעילויות, אשר יתרחשו אחת לחודש, המאפשרות לצעירים לתרום לקהילה ולהתנדב ללא התחייבות. הפעילויות כוללות סיוע לילדים, בעלי החיים, אנשים מבוגרים עם צרכי מיוחדים, משפחות נזקקות, אנחנו עושים אירועים בבתי תמחוי, פעילויות לטובת הסביבה, חידושים עירוניים ועוד … 

עקבו אחר הפעילויות בפייסבוק שלנו!