top of page

הדור הבא- תכנית מנטורינג ליזמים

תכנית המנטורינג "הדור הבא" נועדה לקדם יזמים כפרסבאים בתחילת דרכם, ע"י חניכה וליווי של בעלי עסקים ותיקים מכפר סבא. בבסיס התכנית עומד ערך הקהילתיות.

 

מטרת התכנית:

ליווי וחניכה של יזמים מכפר סבא בתהליך פתיחת וביסוס העסק שלהם:

1.    היזמים יקבלו כלים אופרטיביים לקידום העסק שלהן.

2.    המנטורים ילוו את היזמים ויעניקו להם מניסיונם באמצעות:

  • חניכה מקצועית- איתור פערים ומתן כלים ליזם/ת הצעיר/ה בתפעול העסק.

  • ינחו את  היזם/ת בבניית תכנית שנתית למיזם העסקי/חברתי.

3.    היזמים יציבו יעדים אופרטיביים ומדידים לעסק, ויעקבו אחר ביצועם.

4.    "קבוצת תמיכה" להתייעצות, סיוע הדדי ושיתופים בין היזמים, בליווי מקצועי.

bottom of page