top of page
חרדל רקע שקוף.png

תוכן וקהילות אומנים

מרכז הצעירים נותן לכם, צעירי כפר סבא, במה ותמיכה לגיבוש ולהרחבת פעילות קהילתית מקומית.  פעילויות קהילתיות  יוצרות שיתופי פעולה חשובים ומעלות לסדר היום הציבורי את צעירי העיר, את תכני התרבות ואת השירותים הנחוצים לכם.

bottom of page