top of page
מלגה-פוסט23.jpg

מלגה ע"ש שושנה ופנחס ספיר 

נפתח הרישום למלגת ספיר.

קרן המלגות ע"ש שושנה ופנחס ספיר בשיתוף מפעל הפיס ותוכנית פרח באמצעות עיריית כפר סבא.

מזמינים אתכם, סטודנטים תושבי העיר כפ"ס (18-340) אשר לומדים לתואר ראשון, תואר שני, לימודי הוראה ולימודי אומנויות בבתי ספר על תיכוניים המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט להגיש את מועמדותכם למלגה העירונית.

bottom of page